CIPOML: Ne borimo se samo protiv pandemije – već za novu i bolju budućnost

Međunarodna konferencija marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML): WE ARE NOT ONLY FIGHTING A PANDEMIC – BUT FOR A NEW AND BETTER FUTURE (link)

Zajednička izjava evropskih marksističko-lenjinističkih partija i organizacija CIPOML-a, među čijim potpisnicama je i Revolucionarni savez rada Srbije:

Nalazimo se usred zdravstvene, političke, društvene i ekonomske krize. Pandemija korona virusa (Covid 19) je pokazala da kapitalističko društvo nije sposobno da obezbedi čak ni najosnovnije lekove, zdrvstvenu opremu i osoblje koje bi brinulo o radnicima, naročito o siromašnim ljudima. Bacilo je zdravstveni sistem na kolena usled godina rezanja budžeta i privatizacije, usled velikih monopola i bogatih. Sistem koji se nalazi na ivici kolapsa. Posledice neoliberalne i kapitalističke politike rezanja budžeta, koja je zdravstveni sistem pretvorila u sredstvo za sticanje profita, su fatalne.

Ova kriza takođe pokazuje da zdravstveni sistemi  moraju pod hitno da dobiju ekonomske i ljudske resurse da bi sačuvale zdravlje naroda. Besplatno zdravstvo i zaštita za sve. Privatni zdravstveni resursi moraju biti rekvirirani.

S druge strane, kapitalisti su odmah, sa velikom pohlepom i u neviđenoj razmeri zahtevali potpuni pristup javnim fondovima da bi sačuvali svoj profit. Buržoazija, njihove vlade i država pozivaju na nacionalno jedinstvo i javni duh, ali u stvari koriste strah i šok terapiju da pokrenu masovnu ofanzivu protiv radničke klase i narodnih masa da bi obezbedili sebe kroz nadolazeću ekonomsku krizu, koju je pandemija korona virusa samo ubrzala. Šefovima su date odrešene ruke kako bi produbili eksploataciju i napravili dalje rezove u radnim i životnim uslovima radničke klase. A vođe reformisitičkih sindikata podržavaju ovo u ime jedinstva sa nezaježljivim kapitalistima.

Neka eksploatatori i bogati iskoriste svoj profit i ukradeno bogatstvo da plate krizu i posledice pandemije – a ne radnici i narodne mase.

Kapitalisti i njihove vlade nisu u ratu protiv nevidljivog neprijatelja. Pojačali su svoju borbu u ovom klasnom ratu, zahtevajući od radnika, studenata i naroda da zapostavi svoju klasnu borbu i borbu za svoje potrebe, u vreme kada se povećava nezaposlenost, kada je sve veći manjak prihoda i kada ljudi retko uspevaju da zadovolje svoje portrebe. Sada trebamo da se zauzmemo za svoja prava i zahteve i nastavimo borbu za društvenu pravdu.

Adekvatne zdravstvene mere i mere zaštite za sve radnike, stop svim zloupotrebama. Puna plata, socijalni davanja i garantovana primanja za sve. Vlade moraju da koriste svoje javne fondove za socijalne, zdravstvene i ekonomske potrebe svih ljudi.

U mnogim zemljama je proglašeno vanredno stanje, u kome su demokratska prava smanjena, a vojsci i policiji data neograničena moć da sačuva imperijalističke države i profit vladajuće klase, a ne da čuvaju i štite stanovništvo. Buržoazija koristi pandemiju da ograniči slobodu radnika i ućutka kritičare, da raširi šovinizam i fašizam.

Koristeći ovu situaciju, EU, Evropska komisija i Evropska centralna banka centralizuju svoju moć. Njihov jedini odgovor na ovu krizu jeste da plate ogromne sume novca koje s mere milijardama eura kako bi zaštitli profit i očuvali i jačali poziciju Evropskih monopola i Evropske unije u uslovima globalne ekonomske krize, i kako bi zatvorili granice između zemalja, i između EU i ostatka sveta.

Ali, nismo zaboravili prethodnu krizu u kojoj su banke i korporacije bile sačuvane i povlašćene na štetu naroda, i kako je njihov profit postepeno štićen na uštrb zdravstvenih sistema.

Dalje ruke od prava i sloboda radničke klase! Vreme je da ispostavimo zahteve: zaustavite slobodan tok kapitala iz javnih službi; zautavite eksploataciju radničke klase zarad već punih džepova akcionara i onih koji su oslobođeni poreza.

Vreme je da zahtevamo ukidanje vanrednog stanja. Ne samo da zahtevamo da se svi vojnici sklone sa ulicam, već da se svi vojnici koji se bore u imperijalističkim ratovima vrate kući i uključe u civilni sektor kako bi pomogli u borbi protiv pandemije.

Epidemija je velika pretnja celom svetu, naročito tamo gde je zdravstveni sistem slab usled čerupanja zdravstva u korist monopola, koje podržavaju anti-narodne i korumpirane vlade. Imperijalisti ne mogu da speru odgovornost sa svojih ruku. Vreme je za obimnu dezinfekciju.

Radnička klasa i narodne mase se suočavaju sa složenim i opasnim periodom u kome sledi produbljivanje opšte krize imperijalističkog kapitalističkog društva i zaoštravanja svih glavnih kontradikcija: radnička klasa protiv buržoazije, imperijalizam protiv ugnjetenih naroda i nacija, kontradikcije između imperijalističkih sila i samih monopola u borbi za hegemonijom i svetskom dominacijom.

Neuspešni sistem kapitalizma ne može da ponudi ništa drugo do još eksploatacije i socijalne nepravde, još više pljačkanja naroda i razaranja planete. Čak i u situaciji kada milioni pate zbog posledica pandemije, zločinačke finansijska oligarhija ne prestaje da zarađuje. Zato, postoji potreba za revolucionarnom borbom za novo, socijalističko društvo, koje može da garantuje celovito dobre uslove za život svih svojih članova i da razvija istinsku međunarodnu solidarnost.

Mi, nezavsine i revolucionarne partije i organizacije proletarijata, pozivamo radnike, sindikalne aktiviste, omladinu, žene i sve narodne mase da se organizuju nezavisno i budu deo ujedinjenog fronta radnog naroda koji grade na bazi radničkog pokreta. Ojačajmo jedinstvo, solidarnost i borbu da se usprotivimo i ne prihvatimo scenario buržoaskih napada na naše radne i životne uslove, da odlučno branimo naše zahteve, naše zdravlje, naše interese! Ne borimo se samo protiv pandemije, borimo se za novu i bolju budućnost.

Potpisnice izjave:

 • Komunistička partija Španije (marksističko-lenjinistička) – PCE(m-l)
 • Komunitička platforma, Italija
 • Radnička partija (EMEP), Turska
 • Komunistička platforma (marksističko–lenjinistička) – KPML, Norveška
 • Pokret za reorganizaciju Komunisitčke partije Grčke 1918-1955 (Anasintaxi)
 • Organizacija za osnivanje Komunističke radničke partije Nemačke (Radnička budućnost)
 • Radnička komunistička partija (APK), Danska
 • Komunistička partija radnika Francuske (PCOF)
 • Lombardijska komunistička koordinacija, Italija
 • Komunistička koordinacija Toskane, Italija
 • Revolucionarni savez rada Srbije (RSRS)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s