Samo Lenjinove ideje mogu da zaustave rat, krizu i zarazu!

Nakon Oktobarske revolucije, koja je zadala odlučujući udarac imperijalističkom Prvom svetskom ratu, Lenjin kao vođa Sovjetske Rusije nije bio suočen samo sa građanskim ratom podstaknutim intervencijom 14 stranih imperijalističkih armija, već i sa pandemijom: „španske groznice“.

„Španska groznica“ širila se Prvim svetskim ratom i u ruskoj zemlji rastrgnutoj ratovima, zarazilo se pola populacije. Pandemija je odnela živote 2,7 miliona ruskih duša u samo 18 meseci, kao i život voljenog revolucionara Jakova Sverdlova, jednog od prekaljenog boljševičkog organizatora Oktobra i predsednika sovjetske revolucionarne vlade – neprežaljenog Lenjinovog i Staljinovog druga.   

U jeku „španskog gripa“, Lenjin je bio jedan od pokretača usvajanja univerzalne zdravstvene zaštite u Sovjetskom Savezu, i sledsteveno u celom svetu. Nijedna zemlja na svetu do tada nije imala zdravstveni sistem. Većina doktora radila je privatno ili su bili finansirani dobrotvornim ili crkvenim organizacijama i većina ljudi im nije imala nikakav pristup.

Sovjetski Savez postao je prva zemlja sa centralizovanim javnim zdravstvom, koji je finansiran javnim, državnim osiguravajućim fondom. Antifašistička pobeda u Drugom svetskom ratu i demokratska antikolonijalna revolucija za njom proneli su mnoge Lenjinove sovjetske tekovine širom sveta, između ostalih i javni zdravstveni sistem. Samo Lenjinove revolucionarne ideje mogu spasiti svet i čovečanstvo!

Edukativna komuna RSRS,
april 2020.

⭐ 150 godina Lenjina ⭐

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s