Šta je Revolucionarni savez rada?

Revolucionarni savez rada je marksističko-lenjinistička organizacija – pretpostavka revolucionarne proleterske partije u našoj zemlji i sekcija Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML) – vitalnog organa međunarodnog komunističkog i radničkog pokreta.

Revolucionarni savez rada povešće borbu za narodnu demokratiju u našoj zemlji i pobedu revolucije na Balkanu

– pri osnivanju Revolucionarnog saveza rada (januara 2020.)

Revolucionarni savez rada je organizacija radničke klase. Savez rada nastoji da održi svoje dobro ime i bude verodostojna organizacija rada. Avangardni kadrovi Saveza rada su respektabilni radnici i radnice i profesionalci svih zanimanja i generacija. To je važna osobina koja karakteriše naš Savez. Mi se držimo one proverene: dobar drug i dobar radnik je dobar komunista. U našem Savezu nema mesta za malograđanske osobine lenjosti, aljkavosti, sebičnosti i fanatizma, već samo za proletersko drugarstvo, stvaralaštvo i revolucionarnu borbu.

Savez rada je avangardna organizacija radničke klase. To znači da Savez u stalnim naporima da udruži i organizuje radni narod u borbi za njihove goruće probleme i zahteve, stvara uslove za ostvarivanje istorijske misije radničke klase tj. njenog stavljanja na čelo opšteg narodnog revolucionarnog pokreta u borbi za promene i izbavljanja iz bede kapitalističke krize, za obaranje korumpirane buržoaske vlasti i uspostavljanja narodne demokratije.

U borbi za vlast rada i narodnu demokratiju, strategija Revolucionarnog saveza rada zasniva se na postizanju jedinstva radničke klase i okupljanja revolucionarno demokratskog narodnog fronta protiv kapitalističke krize.