Sećanje na Trinaestojulski ustanak u junačkoj Crnoj Gori

Revolucionarno sećanje na junačke crnogorske narodne antifašističke ustanike ne bledi – borba se nastavlja.

Obeležavajući jubilej 80 godina od Trinaestojulskog ustanka, Antifašisti Cetinja obišli su grob revolucionara Vlada Dapčevića u Vignjevićima u Ljubotinju, koji je 13. jula u 3 časa poslije ponoći ispalio prve plotune na italijanski garnizon na Čevu, kao i spomenik palim borcima sa Ljubotinja.

Slava junacima Trinaestojulskog ustanka!