Jedinstvo i borba – 44. broj (Unity & Struggle)

Izašao je 44. broj Jedinstva i borbe, polugodišnje periodike Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML).

Pročitajte prethodni broj “Jedinstva i borbe”: