Jedinstvo i borba – 45. broj (novembar 2022.)

Predstavljamo odabrane tekstove 45. broja Jedinstva i borbe na našem jeziku…

Jedinstvo i borba, 45. broj
Digitalna verzija – Verzija za štampu

Štampani primerak 45. broja časopisa JEDINSTVO I BORBA možete preuzeti u društvenim centrima u Beogradu i Novom Sadu, kao i drugim regionima Srbije javljanjem na broj korespondenta redakcije: 0645093403 ili na e-adresu: savezrada@gmail.com

decembra 2022.