Jedinstvo i borba – 45. broj (novembar 2022.)

Predstavljamo odabrane tekstove 45. broja Jedinstva i borbe na naĊĦem jeziku…